Fakta om Panama

untitled

 

 

 

Fakta

Lokalt namn : Panama

Huvudstad:  Panama City (invånarantal 766.405)

Areal:  78 200 km²

Huvudspråk:  Spanska

Största religion:  Romersk katolsk

Invånare: 3 039 150 år 2005

Regering:  Republik

Demografi Befolkningens medelålder: 25,6 år (2002)

Befolkningens medellivslängd: 72,3 år (2003)

Religiös tillhörighet: katoliker 85%, protestanter 15%

Språk: spanska, engelska ca 15%, men många är tvåspråkiga

Helgdagar
1 januari – Nyårsdagen.
9 januari – Sorgens dag.
15 februari – Karneval.
Mars/april – Långfredag.
1 maj – Arbetets dag.
3 november – Självständighetsdagen (1903 från Colombia).
4 november – Flaggans dag.
10 november – Helgonens uppror.
28 november – Självständighet från Spanien.
8 december – Mors dag.
25 december – Juldagen.

Geografi
Panama binder ihop Syd- och Centralamerika. Landet gränsar till Colombia och Costa Rica. Karibiska havet ligger på landets ena sida, medan Stilla havet ligger på den andra. Stilla havet och Karibiska havet binds samman med Panamakanalen.

Reseförberedelse

Bästa restid
Den bästa tiden att resa till Panama är under den torra perioden från december till april. Under regnsäsongen kan det bli mycket varmt beroende på den höga luftfuktigheten

Historia och nutid

Staten Panama uppstod, huvudsakligen på amerikansk initativ, då det avskiljdes från Colombia 1903. Samma år skrev Panama på ett avtal med USA, där USA skulle bygga Panamakanalen, samt erhöll styresrätt över den och en åtta km bred landremsa på vardera sidan, den så kallade Panamakanalzonen. Kanalen byggdes av ingenjörstrupper i USA:s armé mellan 1904 och 1914. 1977 beslutades att Panamakanalen i sin helhet skulle överföras från amerikansk kontroll till Panama den 31 december 1999.

USA har alltifrån statens födelse utövat ett omfattande ekonomiskt och politiskt inflytande över Panama, samtidigt som militärt och civilt styre växlat i landet. Mallarino-Bidlack-fördraget från 1847 innebar början på USA:s inflytande över Panamanäset. Det senaste direkta amerikanska ingreppet i Panamas inträffade 1989, då diktatorn Manuel Noriega störtades och fördes till USA, där han senare fängslades. USA:s invasion av Panama avslutade diktaturen.

Panamas ekonomi är huvudsakligen baserad på en välutvecklad servicesektor, som står för 75% av BNP. Denna sektor omfattar bland annat Panamakanalen, frihandelsområdet Colon, banker, försäkringsbolag, hamnar, fartygsregister och turism. Nedgången i den globala ekonomin i början av 2000-talet påverkade även Panama. För att stimulera tillväxten har regeringen genomfört vissa reformer, bland annat i skattesystemet. Man försöker också utveckla turismen och den regionala handeln.

Drygt 60% av elektriciteten framställs av vattenkraft och resterande huvudsakligen av fossila bränslen.

Panamakanalen

Kanal över Panamanäset som gör det möjligt för fartyg att gå från Atlanten till Stilla Havet.
Från Atlantnivån lyfts båtarna 26 meter upp till samma nivå som Gatunsjön av en trekammarssluss i staden Gatun. I Pedro Miguel finns en sluss och i Mirafores en dubbelsluss. Dessa tre sänker alltså fartygen ner till Stilla Havsnivån. Alla slussarna är dubblerade.

Länkar

Ett urval länkar till information om Panama:
Visit Panama
Panama info
Panama Tours
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html

Observera att ovanstående länkar leder till
externa webbplatser som är fristående från Svensk Teak AB.

 

COPYRIGHTS © 2016 Teak Consulting | All rights reserved | Telephone: 0046 (0)31 7990997 | Email: bjorn@teakconsulting.com