För din trygghets skull

En central del av vårt erbjudande är att se till att din investering är i säkert förvar och skyddad mot de hot som skulle kunna uppstå. Vi har mycket “gratis”. Teak brinner inte, skadedjur är inget problem, Panama är politiskt stabilit och normalt förskonat från naturkatastrofer. Men vi har inte nöjt oss med det.

Försäkringsskydd

För att göra din investering mer säker tecknar Svensk teak en skogsförsäkring som skyddar mot brand de tre första åren efter plantering.
Då teak inte brinner ligger faran främst att undervegetationen kan ta eld och skada teakträdet genom svedjning.

Efter tre år har teakträdet blivit tillräckligt stort och lövverket hindrar därmed ljus från att komma ned och det blir svårt för undervegetationen att växa nämnvärt. Dessutom rensas och gallras teakplantagen fortlöpande.
Inträffar någon annan olyckshändelse på träden förutom brand återplanteras skadade träd utan extra kostnad för dig.

Skyddade skötselpengar

För att ytterligare försäkra dig om att din investering skall vara trygg, deponerar vi det belopp som avser skötsel, för din del, av plantaget på ett klientmedelskonto förvaltat av en advokatbyrå. Kontot får endast användas till förvaltningsutgifter för skötsel av plantaget.
Det garanterar att det finns pengar för skötsel under hela växtperioden fram till avverkningen.

COPYRIGHTS © 2016 Teak Consulting | All rights reserved | Telephone: 0046 (0)31 7990997 | Email: bjorn@teakconsulting.com