Investeringskalkyl

Indien, Japan och Kina står för en betydande del av konsumtionen av tropiskt trä och därmed även teak, och det är framförallt marknaden i sydostasien som expanderar. En stor del av råvaran förädlas vidare till t ex möbler och marina detaljer för export. Mycket av teaken används även för inhemskt bruk eftersom den är populär och har de bästa förutsättningar att klara ett tropiskt klimat.

Även den svenska importen har ökat. Under 1990-talet importerade Sverige 160 000 ton obearbetade stockar från tropiska länder, vilket är dubbelt så mycket som under 1980-talet. Importen av sågad och hyvlad trävara från tropiska länder har tredubblats mellan 1995 och 2001. (Källa: Svenka naturskyddsföreningen).

Det som avgör priset på Teak är tillgång och efterfrågen. I takt med att ekonomierna utvecklas i sydostasein och att medelklassen blir större för varje år, ökar efterfrågan mer än vad produceras, detta ger högre pris. Den genomsnittliga prisökningen har dom senaste 30 åren varit 6,6%, källa FN organet FAO.

Bli plantageägare

Att placera i odlad teak är enkelt. Du köper nyplanterad teak, och vi sköter om den åt dig i 20 år. Därefter avverkas skogen och avkastningen utbetalas till dig.

Antalet träd

Först planteras c:a 1100-1200 träd per hektar. Efter 4-5 år och 9-10 år görs gallring. Kvar efter gallringarna är c:a 450 träd. Gallringen är nödvändig för att gynna diameterutvecklingen. Antalet träd som gallras bort är en erfarenhetsmässig bedömning. Det verkliga antalet kan bli både högre och lägre. Avverkningar sker efter 15 och 20 år.

Så här läses tabellerna

Nedan finns 1 tabell, denna skall åskådliggöra hur din investering växer över tiden. I exemplet tar vi hänsyn till insatt kapital (exempelvis 300´), tiden som träden växer samt prisutveckling för teak mellan 0% till 8 % per år. De sista 30 åren har prisutvecklingen varit 6,6 % i snitt per år.

Låt oss förklara den första tabellen

I första kolumnen står investeringens storlek.
I den andra kolumnen står hur lång tid träden växer.
Tredje kolumnen visar scenarios över ökningen för marknadspriset på Teak. Den 4 kolumnen visar hur många kvadratmeter din investering omfattar. Den 5 kolumnen visar beräknad kubikmeter virke din investering ger. Den sista kolumnen visar avkastningen på din investering.

Ett förtydligande

Ni kanske blir förvånad över att noll procent tillväxt på marknadspriset ger en avsevärd avkastning. Detta beror på att själva trädets tillväxt och den ökade kubikmetermassan.

Avkastning på din investering

 

 

 

Kontakta oss för rådgivning om vad en
investering i teak skulle kunna innebära för dig.
Telefon: 031 799 0997
Email: info@svenskteak.se

COPYRIGHTS © 2016 Teak Consulting | All rights reserved | Telephone: 0046 (0)31 7990997 | Email: bjorn@teakconsulting.com