Om företaget och affärsidén

Svensk Teak skall i första hand inom Europa förse investerare med långsiktiga och säkra placeringar som har ekologisk uthållighet och överstiger en värdeutveckling på 12 procent.

Svensk Teak AB är, precis som namnet antyder, ett svenskt bolag. Företaget leds från huvudkontoret i Göteborg. I Panama finns teakplantage där 80 – 100 personer arbetar med skötsel och administration. Svensk Teak AB har försäljningskanaler i Sverige, Danmark och Spanien.

Management.

Björn Ström, Chairman of the Board
Engineer

Galia Vincensini Parra, Member of the Board
Ekonomiansvarig i Panama

Elizabeth Buenanos, Member of the Board
Affärsansvarig

Francisco Garzon
Juridiska frågor

Mauricio Buenanos Arboleda
Skötselansvarig i Panama

Fredrik Ström
Ledamot i Svenska bolaget, Systemvetare

COPYRIGHTS © 2016 Teak Consulting | All rights reserved | Telephone: 0046 (0)31 7990997 | Email: bjorn@teakconsulting.com