Sex vanliga frågor

Svensk Teak erbjuder ett investeringskoncept utöver det vanliga, och det väcker därför ofta frågor. Panama ligger långt bort och världsmarknaden för teak är en okänd storhet för många. Här nedan besvarar vi några av de allra vanligaste frågorna. Och om du har andra, tveka inte att höra av dig till oss!

1. Är Panama politiskt stabilt?

Panama är en demokrati och är viktig för hela regionen med sitt strategiska läge. Bland annat genomfördes en folkomröstning när det beslutades att kanalen skall byggas ut. Landet är starkt influerat av USA. Banker har gjort bedömningen att Panama är en stabil demokrati. Landet anses numera vara världens bankcentra nummer två efter Schweiz.

2. Är teakmarknaden stabil?

Överproduktion eller låg efterfrågan på odlad teak kan ge fallande pris. Båda dessa faktorer uppvägs dock av den begränsade tillgången på ”naturligt” växande teak.

3. Är Panama jordbävningsdrabbat?

Panama ligger i ett område som hittills är förskonat från jordbävningar.

4. Hur stor är brandrisken?

Teak brinner inte. De tre första åren, innan bladverket är så tätt att undervegetation dör, kan plantorna skadas av att undervegetationen börjar brinna. Vi försäkrar plantorna de tre första åren. Detta innebär att vi garanterar fri återplantering om plantorna skadas vid brand.

5. Finns det risk för orkaner?

Inga orkaner har drabbat Panama. Orkaner som bildas i detta område drar upp över exempelvis Karibien, Florida eller Texas.

6. Hur är det med skadedjur?

Det finns skadedjur som angriper teakträd. Inträffar detta tappar trädet sina löv (som under torrperioden). Trädet tappar då ett år i tillväxt. Vid nästa regnperiod får trädet nya löv och fortsätter växa.

COPYRIGHTS © 2016 Teak Consulting | All rights reserved | Telephone: 0046 (0)31 7990997 | Email: bjorn@teakconsulting.com